BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer EREN, Cemal MERAN, Köksal İLHAN, Sena KABUKÇU, Duygu LEBOĞLU, Murat GÜVENÇ
YÜKSEK BİNALARDA HER KAT İÇİN MONTAJA HAZIR 1 KV GÜÇTE BRANŞ KABLOSU ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 
Bir yapının gökdelen (çok yüksek yapı) olarak nitelendirilebilmesi için ortaya konmuş net bir tanım ya da şart yoktur. Kimine göre 100 m’den yüksek yapılara gökdelen denirken bir başkasına göre ise 200 m veya 300 m alt sınır olarak alınabilmektedir. Bir başka tanıma göre ise yirmi ya da daha çok kat içeren çelik veya betonarme iskelete sahip yapılara gökdelen denilmektedir. Eiffel Kulesi, Pisa Kulesi, Mısır Piramitleri, Aziz Vasil Katedrali, Ayasofya gibi yapıtlar kısıtlı imkanlara rağmen insanlığın 19. yüzyıl öncesinde mimari de ulaşabileceği sınırları göstermesi açısından önem içermektedir. Son iki yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle hem mimari açıdan dikkat çekici hem de fonksiyonellik açısından çok katlı binalara yönelim artmıştır. İlk başlarda New York ve Chicago’da başlayan gökdelen modası hızla başta uzak doğu olmak üzere Dünya’nın dört bir tarafına yayılmıştır. Bu gökdelenler bir taraftan şehirlerin simgesi olması yanında diğer taraftan hızlı bir nüfus artışının olduğu Dünyamızda sınırlı kara parçalarının verimli kullanılması sebebiyle tercih edilmektedir. Günümüzde çok yüksek katlı konutlarda, rezidanslarda yaşamak, iş yeri açmak hızla yaygınlaşmaktadır. Çok katlı bina inşaatı kendi içinde çok sayıda mühendislik hesabını ve uygulamasını içeren bir faaliyettir. Bu çalışmanın konusu yüksek katlı binalarda kullanılması amacıyla her bir kat için ana güç kablosundan ilgili kata elektrik dağıtmaya imkan verecek 1 kV kapasiteli montaja hazır branş kablosunun üretilebilirliğinin incelenmesidir. Enjeksiyon makinesinde üretilen branş kablosunun istenilen mekanik ve elektriksel özelliklerde üretilip üretilmediğinin uluslararası standartlarda testleri yapılmıştır. ORCID NO: 0000-0002-1813-7166

Anahtar Kelimeler: yüksek katlı bina, gökdelen, güç kablosu, elektrik dağıtımı, 1 kV güç kablosu, branş kablosu 


Keywords: