SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Telat TRKYILMAZ
 


Keywords:AUTOCAD DESTEYLE CNC TORNA KODLARININ HAZIRLANMASI
 
Torna tezgahlarnda yuvarlak makine paralarnn imalatnda teknik bilgi sahibi torna operatrlerinin teknik prensiplere uygun alma artlarn salayarak seri imalat yapmalar gerekmektedir. Seri imalatta tekrarl ilemlerin insan gc ile yaplmas birtakm problemleri ortaya karmaktadr. Torna operatrleri ile seri imalat yaplan ilerde yorgunluk, salk problemleri, alma saatleri ve zel ihtiyalar gibi nedenler yznden imalat kalitesi ve potansiyeli olumsuz etkilenebilmektedir. Bu nedenle CNC torna kodlarn kullanarak gerekli imalat ilemlerini tam otomatik olarak yapan makineler icat edilmitir. Bu makineler gerekli insan gc ihtiyacn azaltrken CNC torna programlarnn yazlmas ve eitimi gibi yeni ihtiyalar ortaya karmtr. CNC torna kodlarnn yazlmasnda AutoCAD gibi tasarm programlarn kullanarak ksa zamanda doru programlar yazmak mmkn olabilmektedir. Yazlan CNC torna kodlar seilen tezgah modeline uyumlu olmak zorundadr. AutoCAD ortamnda nceden hazrlanan takm yollarn kullanarak CNC torna kodlarn yazabilmek iin kodlama bilgisi gereklidir. retim fabrikalarnda, meslek okullarnda ve mhendislik fakltelerinde CNC torna kodlama eitimleri verilmektedir. Genellikle CNC programlamay yeni renenlerin teknik bilgi yetersizlii gibi sebeplerle CNC kodlar yazmalar mmkn olamamaktadr. Bu almada, Autolisp programlama dili kullanlarak AutoCAD ortamna yeni GM formatl CNC torna komutlar eklenmitir. Yeni CNC torna komutlar G90 (Mutlak programlama) ve G91(Eklemeli Programlama) yntemlerini desteklemektedir. Bu komutlar kullancdan izim nesnelerinin gerekli bilgilerini talep ederek yapt hesaplamalarla CNC torna kodlarn sunmaktadr. Bu almada AutoCAD ortamnda gelitirilen yazlm komutlarnn CNC torna kodlarnn retilmesinde ve CNC torna imalat kodlarnn hazrlanmasnda katk salamas beklenmektedir. ORCID ID: 0000-0002-3543-1201

Anahtar Kelimeler: Autolisp, CNC Torna, Autocad