BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Telat TÜRKYILMAZ
AUTOCAD DESTEĞİYLE CNC TORNA KODLARININ HAZIRLANMASI
 
Torna tezgahlarında yuvarlak makine parçalarının imalatında teknik bilgi sahibi torna operatörlerinin teknik prensiplere uygun çalışma şartlarını sağlayarak seri imalat yapmaları gerekmektedir. Seri imalatta tekrarlı işlemlerin insan gücü ile yapılması birtakım problemleri ortaya çıkarmaktadır. Torna operatörleri ile seri imalat yapılan işlerde yorgunluk, sağlık problemleri, çalışma saatleri ve özel ihtiyaçlar gibi nedenler yüzünden imalat kalitesi ve potansiyeli olumsuz etkilenebilmektedir. Bu nedenle CNC torna kodlarını kullanarak gerekli imalat işlemlerini tam otomatik olarak yapan makineler icat edilmiştir. Bu makineler gerekli insan gücü ihtiyacını azaltırken CNC torna programlarının yazılması ve eğitimi gibi yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. CNC torna kodlarının yazılmasında AutoCAD gibi tasarım programlarını kullanarak kısa zamanda doğru programlar yazmak mümkün olabilmektedir. Yazılan CNC torna kodları seçilen tezgah modeline uyumlu olmak zorundadır. AutoCAD ortamında önceden hazırlanan takım yollarını kullanarak CNC torna kodlarını yazabilmek için kodlama bilgisi gereklidir. Üretim fabrikalarında, meslek okullarında ve mühendislik fakültelerinde CNC torna kodlama eğitimleri verilmektedir. Genellikle CNC programlamayı yeni öğrenenlerin teknik bilgi yetersizliği gibi sebeplerle CNC kodları yazmaları mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada, Autolisp programlama dili kullanılarak AutoCAD ortamına yeni GM formatlı CNC torna komutları eklenmiştir. Yeni CNC torna komutları G90 (Mutlak programlama) ve G91(Eklemeli Programlama) yöntemlerini desteklemektedir. Bu komutlar kullanıcıdan çizim nesnelerinin gerekli bilgilerini talep ederek yaptığı hesaplamalarla CNC torna kodlarını sunmaktadır. Bu çalışmada AutoCAD ortamında geliştirilen yazılım komutlarının CNC torna kodlarının öğretilmesinde ve CNC torna imalat kodlarının hazırlanmasında katkı sağlaması beklenmektedir. ORCID ID: 0000-0002-3543-1201

Anahtar Kelimeler: Autolisp, CNC Torna, Autocad 


Keywords: