SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

mren ZTRK YILMAZ, Abdullah Yasin BLC, Yasin ATALAY CANDEMR, Refiye ARDALI, brahim YELEK, lhan YILMAZ
 


Keywords:ELEKTRK DREN PUNTA KAYNAI LE BRLETRLM HSLA340 ELK SACLARININ KAYNAK ZELLKLERNN NCELENMES
 
Bu almada elektrik diren punta kayna yntemi ile birletirilen scak daldrma yntemiyle galvaniz kaplanm HSLA340 elik saclarda kaynak parametrelerinin (kaynak akm ve kaynak zaman) kaynak blgesinin makro yaps ve yk tama kapasitesi zerindeki etkileri incelenmitir. almada numuneler zerinde kaynak akm olarak 6 7 8 9 10 kA deerleri uygulanrken, kaynak zaman olarak da 240 - 400 - 520 ms deerleri uygulanmtr. Elde edilen punta kaynaklarda makro dzeyde belirgin bir kaynak hatasna rastlanmamtr. Erime blgeleri incelendiinde ise etkin bir ekilde karma gzlemlenmitir. Dk s girdilerinde ekirdek oluumu net belli olmad fakat kaynak akm deeri 7 kA ve zerindeki deerlerde ekirdek oluumu net bir ekilde gzlemlenebilmektedir. Ayrca kaynak akm ve kaynak zamannn tama ykne etkisi ayr ayr incelendiinde iki parametrenin de artmas tama yknde art ynelimine neden olduuna ulalmtr. Maksimum kopma yk (11,93 kN) 400 ms kaynak zamannda 10 kA kaynak akm deerinde, minimum kopma yk deeri (5,28 kN) 280 ms kaynak zamannda 6 kA kaynak akm deerinde elde edilmitir. Oluan kaynak ekirdekleri zerindeki sertlik deerleri incelendiinde kaynak ekirdeinin en d ksmlarndan ekirdek merkezine doru ilerlendiinde artt ve ekirdek merkezinde ise en yksek deere ulald gzlemlenmitir. 6 7 kA kaynak akmnda gerekletirilen kaynaklarda sertlik deerleri kaynak ekirdek merkezine yakn blgelerde 250 HV deerini getii gzlenmekte fakat daha yksek kaynak akmyla yaplan denemelerde ise oluan kaynak ekirdekleri 250 HV sertlik deerini geemedii ancak yakn deerler gsterdii gzlemlenmitir. ORCID NO: 0000-0002-5755-5352, 0000-0003-0220-6195, 0000-0002-0043-3936

Anahtar Kelimeler: HSL340 elii, Diren Punta Kayna, Yk Tama Kapasitesi