SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuba DZENL, Elif Merve ALPAK
 


Keywords:PEYZAJ MMARLIINDA BR TASARIM YNTEM: SOYUTLAMA
 
Soyutlamann kelime anlam; yalnlatrmak, detaylardan arndrarak sadeletirmektir. Soyutlama, bir fikrin, zihindeki dncenin genel zelliklerinden syrlarak temeline zne ulamaya allmasdr. Bu durum tasarmclarn nesnel gereklikten ok isel gereklii amaladnn gstergesidir. Tasarm srecine bakldnda somuttan soyutlamaya doru bir gei dikkati ekmektedir. Tasarmc doaya ya da evresine empatiyle yaklaarak, varolan tasarmlar soyutlama eilimi iindedir. Buradaki tasarmda biim anlayn belirleyen esas olan nokta, bu doaya yknerek soyutlama iliki biimini oluturmaktadr. Soyutlama, pratik ve kuramsal emalara gre elde edilen modeller; tmevarm, kavramlatrma, sembolletirme, mobilizasyon, deformasyon, transformasyon, reformasyon eklinde aklanabilir. Tmevarm, zel bir yapdan genel bir yapya ulama abasnn zihinsel srecini tanmlamaktadr. Kavramlatrma, duyumsal bilginin ortak yanlarn bir araya getirerek, bunu teki paralardan soyutlamakla olur. Sembolletirme, gizli ve rtl olana ulamak iin yaplan bir almadr. Mobilizasyon, bir eit devingenlii, hareketlilii gndeme getirir. Deformasyon, biim bozmak anlamndadr, biimlendiriliin dinamik bir olgusu olarak deerlendirilebilir. Transformasyon ise, biim dnm ortaya koyan bir baka kullanmdr ve biim dnme uratlarak baka bir biime geiine imkn salayan bir kullanm olarak dikkat eker. Reformasyon (yeniden biimlendirme), bir biimlendirme srecinde, sz konusu biimin ortadan kaldrlmas ve dnme sokularak yeni niteliklerin katlmasn ifade eden bir biimlendirme srecidir. Tm bu ekillerde soyutlama gerekleerek tasarm yaratlabilir. Bu almada da Karadeniz Teknik niversitesi Peyzaj Mimarl Blm Temel Tasar dersinde yaplan almalar soyutlama yaklam asndan incelenmitir. ORCID NO: 0000-0001-6957-3921

Anahtar Kelimeler: Soyutlama, tasarm, peyzaj mimarl