SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Alper CANMERT, Uur ERSOY
 


Keywords:SER MALAT N UYGUN RETM YNTEM SEM VE DEERLENDRLMES
 
Bu alma savunma sanayisinde seri imalat yaplmak istenen bir rnde meydana gelen problemin zmnn salamas amacyla yrtlmtr. Yaplan almalarda mevcut retim ynteminde, alminyum 5083 H321 alaml yapda ke kayna ve aln kayna ile birletirme yaplmaktadr. Fakat zellikle aln kayna yaplan blgede problem olduu tespit edilmitir. Tespit edilen blgede, aln kayna yaplan blgenin kaynak sonras grsel muayene, radyografik ve penetrant testlerinin her zaman uygun olmad ve birden fazla problemin olduu tahribatsz testlerle grlmtr. Ayrca kaynak sonras yaplan tahribatl testlerde de malzemenin mekanik zelliklerinin s girdisinden dolay dt de grlmtr. Yksek s girdisinden kaynakl olarak malzemede deformasyonun meydana geldii ve bu deformasyona bal olarak hassas rulman blgelerinin talal imalat operasyonlaryla ekstra zaman harcanarak dzeltildii grlmtr. Problemlerin giderilmesi iin mevcut parann geometrisi korunarak kaynakl birletirme yerine bkm ilemi yaplmtr ve almalar sonucunda yaplan grsel muayene, radyografik ve penetrant testleri uygulanarak deerlendirilmitir. Her iki yntem iinde yaplan testler incelendiinde kaynakl imalat prosesinin seri imalat aamasnda salkl bir yntem olmad ve bunun yerine bkml imalat prosesinin kullanlmasnn seri imalat iin uygun olduu grlmtr. Seri imalat aamasnda bu iki yntem karlatrldnda, zaman olarak da aradaki farkn %100 daha avantajl olduu grlmtr. Ayrca kalitenin sreklilii de bu yntem deiiklii ile salanmtr. Maliyetler incelendiinde de %30 daha azald da tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Aln Kayna , Bkml malat Yntemi , Tahribatsz Testler