SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Pedram KHATAMNO, Mehmet Hilmi EMEL, Selver SAD, lbey EVCL
 


Keywords:SPER UYGULAMALAR N GENLETLEBLR MMARL SOHBET BOTU: STERLER, TASARIM, PROTOTP
 
irketlerin dijital dnm ve Endstri 4.0 kapsamnda i aklar dijitallemektedir. nsan kaynaklar, muhasebe, proje ynetimi gibi farkl sreler bu srelerde uzmanlaan uygulamalarca ynetilmektedir. alanlarn eitli sreleri ilerletmek iin sklkla uygulama ve i ortam deiiklii yapmalar dikkatlerinin dalmalarna sebep olduundan verimliliklerinde de yol amaktadr. Bu alma, uygulama geilerinin yol at sorunlar tespit etmek ve kullanclarn ihtiya ve isteklerini belirlemek amacyla paydalardan toplanan yazlm isterlerine uygun olarak sper uygulama olarak tasarlanm bir sohbet botunu sunar. Tasarlanan ve prototip olarak hayata geirilen sohbet botu geniletilebilir bir mimariye sahip olup yeni uygulamalarla zenginletirilebilir. Trke ve ngilizce dillerine destek veren sohbet botu szck trlerinin belirlenmesi, kelimelerden eklerin ayrlmas, kelimelerin kklerine ayrlmas, yazm hatalarnn dzeltilmesi gibi doal dil ileme grevlerinden g alr. Metin snflandrmas iin kelime torbas, s ve derin makine renmesi tekniklerini kullanr. Sohbet botu insan kaynaklar, proje ynetimi ve muhasebe alanlarna uygulanm olup, bu i iin zellemi uygulamalarla entegre edilmitir. Kullanclar farkl uygulama ekran deitirmek yerine tek bir ekrandan uygulamalarn salad fonksiyonlara metin veya menler araclyla eriebilmektedirler. Prototipi deerlendirmek iin kullanlabilirlik almas yaplmtr. Yaplan kullanc deerlendirmeleri, deerlendirmeye katlan kullanclarn prototipi kendi alma aklar iin faydal ve kullanlabilir bulduunu gstermitir. Bu almann literatre katks doal dil ileme ve makine renmesi destekli geniletilebilir mimariye sahip bir sohbet botu iin isterler, tasarm ve uygulamasdr. Sre boyunca karlalan zorluklar ve renilen dersler de paylalmtr.

Anahtar Kelimeler: Sohbet Botu, Doal Dil leme, Makine renmesi, Dijital Dnm, Endstri 4.0