BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melih Yüce KILIÇARSLAN, İbrahim ÇİL
APRİORİ ALGORİTMASI KULLANILARAK DEPO RAF YERLEŞİMİNİN YENİDEN PLANLANMASI: BİR E-TİCARET FİRMASINDA UYGULAMASI
 
Hızlı bir şekilde büyümekte olan e-ticaret sektörüne olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Pandeminin hayatımıza girmesi e-ticaret sektörüne olan ilgiyi artırmış ve sektörün gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu dönemde e ticaret sektörü küresel anlamda büyüme göstermiştir. Pandemi, sektörün gelişimine sağladığı katkının yanında bazı zorluklarıda yanında getirmiştir. Herkesin evlere kapandığı dönem ve sonrasında olmak üzere Pandemi, pek çok insanın alışveriş alışkanlığının da değişmesine yol açmıştır. Bu değişiklik sektörde faaliyet gösteren online platformların depolama operasyonlarında çeşitli zorluklar yaşamasına sebep olmuştur. Bu yüzden de sektörde faaliyet gösteren firmalar müşteri ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için depolama faaliyetleri verdikleri önemi artırmaları gerekmektedir. Bu çalışma ise müşteri alışkanlıklarının makine öğrenimi algoritmalarından Apriori algortiması kullanılarak müşteri siparişlerinin analiz edilmesi ve elde edilen sonuçlarla depo raf yerleşiminin yeniden planlanmasını kapsamaktadır. Bu çalışmada, Türkiyede faaliyet gösteren online alışveriş platformunun bir yıllık satış verileri ele alınmıştır. Veri içerisinde müşteri sipariş numarası, müşteri sipariş grup numarası, ürün kategorisi, lokasyon ve sipariş edilen miktar yer almaktadır. Ele alınan veriler incelendiğinde, toplam 485.479 adet ürün satışı ve 196.341 adet satırdan oluşmaktadır. Toplamda 242 adet ürün kategorisinden en çok tercih edilen ürünler T-Shirt, Sweatshirt ve Gömlek olmuştur. Bu çalışmada, ele alınan verilere ilk olarak Phyton programlama dilinde Apriori algoritması uygulanmıştır. Bu algoritmada, gruplanan müşteri siparişlerinin ürün kategorileri arasındaki birliktelik ilişkisi analiz edilmiştir. Daha sonra analiz sonucu birbiri arasındaki ilişki yoğunluğu fazla çıkan ürün kategorilerinin, depo raf yerleşiminde daha yakın lokasyonlarda adreslenebilmesi için algoritma tasarlanmış ve Phyton programlama dilinde uygulanmıştır. Bu algoritma ile ürün kategorisinin adreslenmesi için lokasyon öneri sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada ürün kategorileri için önerilen lokasyon ile müşteri siparişlerinin daha az mesafe yürütülerek toplanması ve böylelikle firmanın daha verimli depo operasyonuna sahip olması hedeflenmiştir. Bu çalışma 1. sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-2968-332X)

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Depo Raf Yerleşimi, Apriori Algoritması 


Keywords: