BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra TUNÇ, İlyas SOMUNKIRAN
DÖKÜM YÖNEMİYLE ÜRETİLEN ALNİCO ALAŞIMLARINDA FARKLI ISIL İŞLEM SICAKLIKLARININ MİKROYAPIYA ETKİSİ
 
Alnico’nun özellikle Al, Ni, Co ve Fe’den meydana gelen alaşım sisteminin daha fazla özelliğinin geliştirilmesi ısıl işlem sırasında oluşan karmaşık spinodal olarak ayrışmış nano yapısının gelişmiş morfoloji kontrolüne ve boyut iyileştirilmesine dayanır. Belirli bir süre yüksek sıcaklıkta manyetik alan tedavisinin daha iyi mikroyapı ve manyetik özellikler elde etmek için en etkili yöntem olduğu gözlemlenmiştir. Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber kalıcı mıknatıs üretimide hız kazanmaktadır. Kalıcı manyetikliğe sahip malzemeler bir kere mıknatıslandıktan sonra manyetik özelliğini devam ettirebilen malzemelerdir. Nadir toprak elementleri bu konuda çokça tercih edilen gruplar arasındadır. Alnico alaşımları uzun yıllardan beri geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan mıknatıs grubu içerisinde yer almaktadır. Bunun nedeni Alnico alaşımlarının iyi termal kararlılığı, yüksek curie sıcaklığı ve korozyon direncinin iyi olmasıdır. Mıknatıslar, geleneksel döküm, homojenizasyon, manyetik alan tavlama ve temperleme işlemleriyle üretilir. Çalışmada döküm yöntemiyle üretilen 36Al-63Ni-108Co-299,5Fe- 22,5Cu (%wt) tozları kullanılarak farklı ısıl işlem sıcaklıkları kullanıldı. Her numune 1250 ºC’ de 25 dk boyunca normalizasyon işlemine tabi tutuldu. Ardından farklı numunelere 855ºC-810ºC, 855ºC-840ºC, 860ºC-800º C’de 30 dakika boyunca ısıl işlem uygulandı. Isıl işlem sonrasında her numune 650ºC de 5 saat ve hemen ardından 540ºC de 15 saat boyunca fırında soğutuldu. Uygulanan işlemler sonucunda meydana mikroyapıları ve mikrosertlik sonuçları değerlendirildi. Belirli bir yüksek sıcaklıkta alaşımın daha iyi bir mikroyapısında ve mikrosertliğinde iyileşme olduğu gözlemlendi.

Anahtar Kelimeler: Alnico alaşımları, ısıl işlem, mikro yapı 


Keywords: