BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail HARBİ, Burak ÖZTÜRK, Sıtkı AKINCIOĞLU
DÜŞÜK İRTİFA İHA MOTORLARININ MALZEME ANALİZİ VE İMALAT METALURİJİSİ
 
İnsansız Hava Araçları (İHA) faaliyetleri; ülkemizde 90 lı yıllarda RC (Radyo Kontrol) modelcilik hobisi olarak başlamış olup zamanla ortaya çıkan ticarileşme ve teknolojik girişimler sonucunda teknik açıdan ihracatı yapılan bir alana dönüşmüştür. İlk olarak elektrikli model uçaklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Daha sonraki zamanlarda hobicilik faaliyetlerinde ilerleme sağlayan gruplar nitro ve benzin yakıtlı gibi içten yanmalı motorları denemeye ve kullanmaya başlamıştır. İnsansız hava araçlarında düşük ağırlıklı ve yüksek tork değeri üretilen içten yanmalı motorların kullanımı yaygındır. Kullanılan içten yanmalı motorlardan en çok tercih edileni ise iki zamanlı motorlardır. İnsansız Hava Aracı teknolojilerinin askeri ve sivil amaçlı olarak ülkemiz bünyesinde gelişmesiyle birlikte özellikle yüksek ağırlıkta mühimmat, teknik teçhizat taşınması için ve uzun süre uçuş sağlayabilmek amacıyla benzinli araçlar endüstride çok daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu araştırma çalışmasında da tersine malzeme mühendisliği yapılmak suretiyle, yurt dışından ithal edilen ve ülkemizde hali hazırda üretimi olmayan içten yanmalı düşük irtifa İHA motorunun tüm metalürjik özellikleri üzerinde yerli ve milli olarak daha ekonomik bir bulut altı görev icra edebilecek motor geliştirmek amacıyla inceleme yapılmıştır. Sonuç olarak, her bir montaj parçasının imalat ve malzeme özellikleri hususunda gerçekleştirilen deney sonuçları bu araştırmada raporlanmıştır. Nitekim araştırmacılar da yerli bir motorun üretimini araştırmamızda yer alan raporlardaki deney sonuçlarını dikkate alarak sağlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Tersine Mühendislik, İHA, EDX, Alüminyum Alaşımlar 


Keywords: