BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda TAŞDELEN EREN, Şeyda DENİZ AYDIN
İZMARİT KİRLİLİĞİNİN HAYVAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
 
16.yüzyılda üretilmeye başlanan tütün, insanlar tarafından çoğunlukla sigara olarak tüketilmektedir. Tüketilen sigaranın kullanılmayan kısmını ise izmaritler oluşturmaktadır. İzmaritlerin, insanların faaliyetleri sonucu çevreye atılmasının ardından izmaritler, sucul ekosistemlerde ve toprak yüzeylerinde görülmeye başlanmıştır. Sigara izmaritlerinin toplanmasındaki problemler ve izmarit yönetiminin zorlukları nedeniyle kirlilik miktarı artmıştır. Bilim insanlarının çalışmaları doğrultusunda izmaritlerin toksik etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Toksik etkilerin izmaritlerin bulunduğu yüzeyde yaşayan canlı hayatını da etkilemesi muhtemel görülmektedir. Sigaranın insan sağlığı üzerine etkileri incelenirken, çalışmalara ekosisteme karışan izmaritlerin etkileri de incelenmiştir. Çalışmalarda hayvan sağlığı, bitki sağlığı, sucul ekosistemler üzerine izmarit kirliliğinin sonuçları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Dünya’da günümüzde mevcut olan izmarit miktarını azaltabilmek için geri dönüşüm yöntemleri de incelenmeye başlanmıştır. Ancak yapılan bu çalışmada tek bir nokta üzerinde durulmuş ve konu bütünlüğü sağlanmak istenmiştir. Yapılan çalışmada izmarit kirliliğinin hayvan sağlığı üzerindeki etkileri çeşitli bilimsel çalışmalardan yararlanılıp derlenerek ortaya konulmak istenmiştir. Her geçen gün katlanarak artmaya devam eden izmarit kirliliğinin önemi vurgulanmıştır. İzmaritlerin kimyasal yapısı, toksik etkileri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmada fareler, bakteriler, tatlı su omurgasızları, salyangoz, sivrisinek, çift kabuklular ve solucanlar üzerinde izmarit kirliliğinin etkileri incelenmiştir. Farklı ülkeler ve bölgelerden edinilen çalışmalar ile bütün olarak son durum hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Yapılan çalışmanın bilim dünyasına katkı sağlayacağı ve yeni çalışmaların önünü açacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İzmarit Kirliliği, Toksikoloji, Hayvan Sağlığı 


Keywords: