BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan ÖZCAN, Süleyman METE
YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME: MEDİKAL ÜRÜNLER ÜRETEN BİR FİRMADA UYGULAMA
 
İşletmeler rekabetçi güçlerini koruyabilmek ve hayatta kalmak için yenilikleri kabullenerek değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak zorundadırlar. Artan rekabet, maliyetlerdeki artış gibi sebeplerden dolayı işletmeler daha az maliyetle ve daha fazla ve daha kaliteli üretmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden firmalar müşterilerin talebini karşılamak ve daha iyi hizmet sunmak için üretim sistemlerinde iyileştirme yolunu seçmişlerdir. Yalın üretim sistemi bu ihtiyacı karşılayan, işletme içerisindeki maliyetleri düşürdüğü için önemli bir rekabet avantajı sağlayan bir yaklaşımdır. Bu kapsamda Gaziantep’te tıbbi cihaz üreten bir medikal firmasında yalın üretim tekniklerinin kullanılması sonucunda süreç iyileştirmeleri yapılmıştır. Problemlerin görülmesi ve iyileştirme çalışmaların yapılabilmesi için de değer akış haritalama (DAH) tekniği kullanılmıştır. DAH bir işletmede müşteri talebinden son ürün sevkiyatına kadar ki süreçlerini görmemizi sağlayan önemli bir yalın üretim tekniğidir. Bu çalışma kapsamında belirlenen alanda değer akış haritalama tekniği kullanılarak sürecin mevcut durum haritası oluşturulmuştur. Sistemde yer alan operasyonlar değer ve israf olarak analiz edilmiştir. Mevcut durum haritası oluşturularak sistemin iyileştirilmesi için aksiyon planı hazırlanmıştır. Darboğaz olarak görülen alanlarda değer katmayan ve israf olan operasyonların azaltılması ve ortadan kaldırılması için kaizenler yapılmıştır. Aynı zamanda 5S tekniği de kullanılarak sürecin görsel olarak kontrol edilmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, işletmede son yıl verilerine de bakıldığında ve alınan zaman etütleri sonrasında en çok duruşun makine ayar süreleri olduğu tespit edilmiş ve tek dakika kalıp değişimi (SMED) tekniği kullanılarak makine takım değişim sürelerinde iyileştirmeler sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yalın üretim, değer akış haritalama, medikal sektörü, süreç iyileştirme 


Keywords: